Karty rabatowe

Karta Rabatowa

REGULAMIN PROGRAMU KARTY RABATOWEJ

BAŁUCKI RYNEK

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ

 

Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu 5% na wszystkie towary zakupione

w boksach handlowych, biorących udział w programie KARTY RABATOWEJ BAŁUCKI RYNEK, o wartości powyżej 20 złotych. Wyjątkiem są towary oferowane w czasowych promocjach i ofertach specjalnych.

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie karty rabatowej przed dokonaniem zakupu.Kwota rabatu udzielona okazicielowi KARTY RABATOWEJ BAŁUCKI RYNEK nie może być wymieniana na gotówkę.KARTA RABATOWA

- Wystawcą i właścicielem Karty Rabatowej jest Stowarzyszenie Handlowców Bałucki Rynek,

91-445 Łódź ul. Bałucki Rynek 1.

- Użytkownikiem karty rabatowej może być każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki jej

przyznania oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

- Karta rabatowa jest kartą na okaziciela.

- Karta rabatowa jest ważna bezterminowo.

 

Warunkiem otrzymania karty rabatowej jest zakup w kwocie co najmniej 50,00 zł przy jednorazowym zakupie w jednym punkcie handlowym w danym dniu.

Kartę rabatową wydaje sprzedawca w boksie.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia karty, posiadacz otrzymuje nową kartę wg. zasad powyższych.

 

UPRAWNIENIE POSIADACZA KARTY RABATOWEJ

Karta rabatowa uprawnia do korzystania z rabatów na towary oferowane w boksach handlowych biorących udział w PROGRAMIE KARTY RABATOWEJ BAŁUCKI RYNEK, na terenie Hali targowej Bałucki Rynek, Łódź ul . Bałucki Rynek 1

Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn.

Wystawca karty zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.

W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

Wystawca ma prawo do unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.

Niniejszy regulamin dostępny jest w biurze Stowarzyszenia Handlowców Bałucki Rynek w Łodzi ul. Bałucki Rynek 1 oraz na stronie internetowej www.baluckirynek.pl

 

OBOWIĄZKI HANDLOWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE KARTY RABATOWEJ

Wszystkie boksy biorące udział w programie zobowiązane są do udzielania 5% rabatu na wszystkie towary w cenie od 20,00 złotych , posiadaczowi karty rabatowej.

Nieprzestrzeganie regulaminu grozi wykluczeniem z programu karty rabatowej.